Rybářská sezóna ve Švédsku

Švédsko je od severu k jihu dlouhé 1600 km a klimatické podmínky v jeho jednotlivých částech jsou různé. Stejně tak se liší i charakter vod a druhy ryb, které v jednotlivých revírech žijí. Odlišné klimatické podmínky přirozeně ovlivňují i průběh rybářské sezóny. Následující informace jsou esencí toho, co Vás čeká ve Švédsku, v zemi, kde každým okamžikem můžete ulovit svou životní rybu.

Laponsko a severní Švédsko

Tjuonajokk, perej TjirtjamNaše rybářské putování začneme v severním Laponsku, v zemi půlnočního slunce, kde nedotčená krajina vytváří nezapomenutelné scenérie - od hor na západě až po souostroví Botnického zálivu na východě.V horách jsou rozesety stovky pstruhových jezer, stejně jako v nižších polohách, kde se vyskytují i lipani, štiky a okouni. K objevným výpravám zvou i desítky řek a potoků. Zdravá přírodní populace pstruhů a lipanů je téměř ve všech tekoucích vodách tohoto kraje, do některých navíc sezónně táhnou i lososi a mořští pstruzi. Jednou z nich je i přítok řeky Torne, Lainio.
Údolím pod nejvyšší švédskou horou Kebnekaise protéká řeka Kaitum, na jejímž břehu leží Tjuonajokk, rybářský kemp světově proslulý především mezi lovci lipanů. Bezpočet nádherných poolů naleznou lovci lososů po celém toku řeky Kalix i na jejím přítoku, řece Angesan. Rybářská sezóna v horských částech severního Švédska vrcholí v červenci a srpnu, zatímco sezóna lovu lososů na dolních tocích laponských řek začíná již v červnu.

Svedsko - horyNekonečné rybářské možnosti čekají na rybáře, kteří hledají dobrodružství v horách a lesích jižního Laponska. V západní části kraje jsou hory protkané sítí řek a rychle proudících potoků, směrem k východu je krajina méně dramatická, tvoří ji většinou lesy, rozlehlá jezera a velké řeky. Mezi nejčastější úlovky v horách patří siveni a pstruzi, v nižších polohách zpestřují rybí obsádku i lipani, štiky a okouni. Do některých řek táhnou v letním období i lososi a mořští pstruzi. Především mezi muškaři je velmi oblíbená lososí řeka Byske. V revírech Ammarnäs a Kitellfjall-Kultsjön naleznou zase zalíbení mnozí lovci pstruhů a lipanů. Mezi muškaři je oblíben především lov ryb na suchou mušku ve zdejších peřejích, zatímco příznivci přívlače se častěji věnují i stojatým vodám.
Letní rybářská sezóna začíná v jižním Laponsku v polovině června a končí v září.

Střední Švédsko

pulnocni rybareni v reviru TannasAčkoli je krajina oblasti Jämtland - Härjedalen velmi podobná divočině Laponska, je hustěji osídlena. Větší část kraje tvoří hory a lesnatá vrchovina s bezpočtem jezer, řek a potoků. Rybáři zde loví převážně pstruhy, siveny a lipany. V nižších polohách se mezi úlovky častěji objevují i okouni a štiky.
V řekách revírů Giman, Storsjo a Tannas se loví především lipani, zatímco v mnoha okolních jezerech soustřeďují rybáři pozornost na štiky a okouny. Kromě muškařů a příznivců přívlače, kteří tvoří většinu návštěvníků oblasti, nabízí Jämtland - Härjedalen i dobré podmínky pro rybáře - začátečníky.
Rybářská sezóna ve zdejších revírech začíná v červnu a pokračuje do konce září, s výjimkou pstruhů, kteří jsou od 1.9. hájeni.

okouni z GafseleVýchodní část oblasti je méně hornatá, tvořená většinou rozsáhlými lesy, kterými protékají velké řeky. Ale nejsou to jen řeky, které mohou rybáři navštívit, zaslouženou pozornost vzbuzují i jezera a potoky v jejich okolí. Kromě lososovitých druhů ryb žijí v revírech Lesjon a Helesjo především štiky, okouni, cejni, plotice a jelci. Během dlouhé rybářské sezóny se na březích zdejších vod vystřídají muškaři, příznivci přívlače i plavačkáři.

Jižní výběžky skandinávského horského masivu zasahují až do kraje Dalarna. Přívlač a muškaření jsou nejvíce používané techniky rybolovu na zdejších řekách, ale mnoho příznivců má i plavaná. Jezera, potoky a říčky Dalarny patří do povodí řeky Dalalven, která hostí přírodní populaci tří desítek druhů ryb, především pstruhů, lipanů, sivenů, síhů, štik a okounů. Jedním z přítoků řeky Osterdalalven nedaleko Idre je pstruhová říčka Storan, známá především mezi muškaři. Po sestoupení z hor protéká Dalalven údolím Alvdalen. Na horním toku řeky Vasterdalalven leží revír Malung. Kromě řeky, kde se loví především lipani, je součástí revíru i několik desítek jezer a jezírek, převážně s obsádkou lososovitých druhů ryb, štik a okounů. Rybářská sezóna začíná v revíru Malung v červnu a pokračuje až do září.

pulnocni navrat z rybareni - SvedskoAsi 150 km severně od Stockholmu protéká rozsáhlými lesy dolní tok řeky Dalalven - švédsky „Nedre Dalalven“. Oblast Nedre Dalalven, to je pestrá mozaika lesů, jezer, říčních ramen a ostrovů. Jezera, která na svém toku řeka vytváří, jsou často oddělena peřejemi. Rybáře do revíru Nedre Dalalven lákají především dobré šance na záběry velkých štik, ale vítanými úlovky jsou i candáti a okouni. Škoda jen, že na tento úsek řeky míří tolik rybářů, kteří loví ryby pro maso a rybářský tlak zde pravděpodobně nebude bez důsledků...
Při ústí řeky Dalalven do Baltu u městečka Alvkarleby se nachází jeden z nejproduktivnějších lososích úseků ve Skandinávii. Na dvou kilometrech řeky bývá každoročně uloveno okolo 20.000 kg lososů a mořských pstruhů. A zdejší úlovky patří mezi ty větší - průměrná hmotnost uloveného lososa se pohybuje okolo 10 kg a u mořského pstruha převyšuje 2 kg.
Rybářská sezóna v revíru Nedre Dalalven začíná v dubnu a končí až v listopadu.

Souostroví Aland

stika 99 cm - AlandAland - největší souostroví Baltu je tvořeno více než 6.000 ostrovy. Jsou sice součástí Finska, ale protože jsou snáze dostupné ze Švédska a zdejší obyvatelé hovoří především Švédsky, dovolili jsme si Aland zařadit mezi "téměř" švédské revíry. Zde, jen několik hodin plavby od Stockholmu se návštěvníkům nabízí nejen pobyt v čisté a neporušené přírodě, ale čekají tady rovněž vynikající loviště štik a mořských pstruhů. Většina stylových rybářských kempů a chat stojí přímo na pobřeží, jen několik metrů od stanovišť štik. Zatímco štiky jsou loveny převážně ve vnitřní části souostroví, úlovky pstruhů lze očekávat spíše na okraji souostroví. Dále na volném moři se rozkládají loviště lososů, kteří jsou loveni převážně hlubinnou přívlačí. Většina rybářů, kteří v jarním a podzimním období přijíždějí na souostroví Aland, jsou příznivci přívlače, ale každoročně přibývá i muškařů.

Jižní Švédsko

lode na brehu jezeraZápadní polovina jižního Švédska nabízí širokou škálu rybářských možností pro rybáře všech zaměření. Krajinářsky velmi zajímavé souostroví v kraji Bohuslan neláká jen příznivce mořského rybolovu, kteří na motorových lodích brázdí zdejší sundy i fjordy, ale stále přibývá i lovců mořských pstruhů. Lov mořských pstruhů je povolen od 1.3. do 15.9. , většina rybářů loví tyto bojovné ryby s vláčecí nebo muškařskou výstrojí z pobřežních skal. Jen několik kilometrů od pobřeží však leží desítky jezer obývaných štikami, candáty a okouny. Na velkých jezerech ve švédském vnitrozemí je nejpoužívanějším způsobem rybolovu hlubinná přívlač - trolling.
Na dvou největších jezerech - Vanern a Vattern patří k nejcenějším úlovkům lososi a velcí siveni. Sezóna lovu štik na jezeře Vänern začíná v květnu a s přestávkou v nejteplejších týdnech července a srpna trvá až do listopadu. Vrcholná sezóna lovu okounů a candátů je od června do října. Nejvíce lososů a mořských pstruhů bývá na jezerech Vänern a Vättern uloveno na trolling v dubnu, květnu, říjnu, listopadu a prosinci. 

lov ryb na dírkách v HokensasPři západním břehu jezera Vättern leží přírodní rezervace Hokensas - lesnatá pahorkatina s množstvím malých jezírek, kam jsou pravidelně vysazováni pstruzi duhoví, obecní a siveni.
Na některých jezerech je povoleno pouze muškaření, na jiných je povolena i přívlač nebo rybolov na přírodní nástrahy (plavaná, položená).
Kromě jezer je k dispozici i úsek říčky Tidan, kde je povoleno pouze muškaření a v některých částech toku je zakázáno brodit. Do říčky jsou vysazováni i pstruzi trofejních rozměrů.
Hokensas je revír zcela unikátní, druhý takový ve Skandinávii nenaleznete.
Letní rybářská sezóna začíná v Hokensas v květnu a končí v říjnu, ale populární je i zimní rybolov na dírkách včetně vánočních a silvestrovských pobytů.

stika z brakickych vod u mesta KarlskronaMnožství rybnatých jezer se ukrývá i uprostřed nekonečných lesů jihovýchodního Švédska. Winäs a Getno patří mezi nejatraktivnější revíry oblasti. Na většině jezer se rybaří z loděk, které umožňují rybářům navštěvovat i jinak nedostupné zátoky.
Brakické vody Baltu, které omývají východní pobřeží, jsou navštěvovány především lovci štik. Každoročně je zde uloveno mnoho štik o hmotnosti nad 10 kg. Revíry Syrsan, Arkösund a Stegeborg jsou atraktivním cílem štikařů, ale před několika lety byly „objeveny“ i plavačkáři. Velké štiky, ale také mořští pstruzi jsou loveni i v zátoce Grankullavik na severu ostrova Oland.
Rybářská sezóna v této části Švédska vrcholí zpravidla v dubnu, květnu, červnu, září a říjnu.

Sto kilometrů jižně od Goteborgu leží město Falkenberg. Přímo historickým jádrem města protéká řeka Atran. která je již několik desítek let nejlepší lososí řekou západního pobřeží Švédska s přirozenou rybí obsádkou. Každoročně je ve Falkenbergu a jeho okolí uloveno 1000 - 2000 lososů a mořských pstruhů. Muškaření a přívlač patří sice mezi klasické způsoby rybolovu, ale v části revíru je povolen i lov ryb na přírodní nástrahy. Rybářská sezóna na řece Atran vrcholí v dubnu, květnu a září. Sezóna lovu mořských pstruhů na pobřeží v okolí Göteborgu a v kraji Bohuslan začíná již v dubnu a s přestávkou v nejteplejších letních dnech trvá až do října.

Naše rybářské putování Švédskem zakončíme na jižním pobřeží, v Blekinge. Tento kraj, který bývá také nazýván „zahradou Švédska“, je v Evropě znám především díky úlovkům velkých lososů a mořských pstruhů v řece Mörrumsan. Při jejím ústí do moře v zátoce Hanobukten jsou rovněž velmi dobrá loviště salmonidů, která navštěvují příznivci hlubinné přívlače z celé Evropy. Každoročně zde bývají uloveni lososi o hmotnosti nad 20 kg a desetikiloví mořští pstruzi. Ve východní části Blekinge leží město Karlskrona obklopené malebným souostrovím, které je atraktivním lovištěm štik, okounů a mořských pstruhů.

Informace o průtoku vody ve švédských řekách jsou k dispozici on-line. K dispozici jsou informace o aktuálním průtoku v posledních dnech i nejmenší/největší/průměrný průtok k dnešnímu datu za posledních několik let.